венцислав занков говори за проекта

проектът « Аll Аbout Нim»

 

Проектът A-A-H! е резултат на един дългогодишен опит да се осмисли преформатирането на идеята за мъж в контекста на настъпилите промени в междуполовите отношения в обществото. Проектът има за цел не само да предложи художествени визии с принос в проблематизирането на промените в половите роли в днешната култура, но и активно да съдейства за преодоляване на агресивния отказ от чуваемост по отношение на приемане на /психични/ дадености определени като /чисто/ мъжки.

Усилието за преосмисляне на присъствието на идеята за „мъж” на местно /BG/ ниво е предизвикано от поне две важни промени – първата от Прехода от тоталитаризъм към капитализъм и случилото се на мъжа в този преход; и другата - от наложеното чрез международни донори и програми - „политическо коректно” мислене, поведение и действие, насочено към малцинствени проблеми – религиозни, етнически, и не на последно място полови, в сянката на които, говоренето за средностатистическия мъж, за неговата „променена” роля и медийно мултиплицирани клишета на присъствие/отсъствие е или невъзможно или попада в „джендър” реториката, развита от феминизма.

A-A-H! се опитва да въведе и покаже възможното присъствие на мъжа извън рекламните или феминистки представи и изисквания за мъж по две направления - на жената днес и на мъжа днес. Перспективата на жената би трябвало да ни насочи към това как жените усещат и възприемат напускането на мъжа или по-скоро неговия отказ да се помести в предоставените като коректни и единствено приемливи представи и очаквания за него; как резонира неговия отказ, затваряне и мълчание. Едната „женска” стратегия е заемане на освободеното от него /психично/ пространство. Така разбирам есето и визиите на Димитрина Севова за Женска Мъжественост [female masculinity], където, обаче така и не става ясно какво /според авторката/ е мъжественост въобще. Друг подход на жените, участващи като автори в A-A-H! е виктимизирането [victim] на мъжа – той е жертва, ние, жените сме загрижени за него, за пораженията върху него, които /не само/ феминизмът нанесе; говорим и искаме да действаме за него, и в повечето случаи вместо него. Най-чистият „женски” подход за улавяне на визуалните параметри на мъжа днес може да се разкрие в предоставянето на възможност мъжа сам да определи идеята за себе си, за собствената си мъжка красота и мъжко присъствие, независимо от това дали са повлияни или не от рекламата. Това е посоката на проекта на Паула Делгадо от Уругвай “ Co mo sos tan lindo” [Как Е Възможно Да Си Tолк oва Красив]. Когато става дума не за визуални, а за психични параметри на мъжкото – жените стават безсилни - там единствено могат да присъстват с любов /или с омраза/.

Какви са авторефлексиите, които A-A-H! открива и предлага? Как мъжът се мисли, възприема и описва? Какъв е образът на отказа, напускането, отсъствието, колебанието, самотата, голотата, оголеността в екзистенцията „Мъж”? Има ли в този образ сила и може ли този образ да е реабилитиран? A-A-H! не предоставя отговор, A-A-H! дава възможност за въпрос.

Проектът A-A-H! чрез своите дейности и участници разкрива такова визуално и интерпретативно поле, в което е възможна срещата с Мъжа или с това, което е останало от него.

2-ри юни 2008
Венцислав Занков
куратор на проекта
"висчко за мъжа"
[All About Him]

напълно случайно е съвпадението, че докато писах този текст навън завиха сирените. Беше станало 12 часа, а денят се оказа
2-ри юни

<<A-A-H! home