A-A-H! (ALL ABOUT HIM) е кампания за съвременното положение на силния пол, която ще покаже истината такава, каквато е. A-A-H! (ALL ABOUT HIM) е един по-дълбок поглед върху мъжа и мъжкото начало, върху психологията на мъжа и чисто мъжкото присъствие. A-A-H! (ALL ABOUT HIM) няма да противопоставя силния на слабия пол или съзнателно да феминизира мъжете. A-A-H! (ALL ABOUT HIM) търси мъжа на златната среда, в разцвета на силите си – стабилен, чаровен, с вътрешна сила и характер. С две думи A-A-H! (ALL ABOUT HIM) търси истинския мъж! И го намира!